โปรแกรมการเดินทาง

เส้นทางสถาปัตยกรรมล้านนา

06 Sep 2017

คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

เส้นทางสถาปัตยกรรมล้านนา

เป็นเส้นทางศึกษางานสถาปัตยกรรมล้านนาซึ่งได้มีการสร้างในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ อาคารของวัด หรือแม้กระทั้งอาคารคุ้มเจ้า ซึ่งมีความสวยงามและแปลกตา เป็นสถานที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว