โปรแกรมการเดินทาง

เส้นทางกำแพงเมืองเก่า (4 แจ่ง 5 ประตู)

06 Sep 2017

คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

เส้นทางกำแพงเมืองเก่า (4 แจ่ง 5 ประตู)

เป็นเส้นทางศึกษา ความเป็นมาของการก่อสร้างเมืองเชียงใหม่ในอดีต ว่าแต่ละประตู แต่ละแจ่ง มีความหมาย, ความเชื่อ, ความสำคัญและมีหน้าที่เพื่อการปกป้องเมืองอย่างไรในอดีต