โปรแกรมการเดินทาง

เส้นทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

06 Sep 2017

คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

เส้นทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

เป็นเส้นทางศึกษาและบอกเล่าประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างเมืองเชียงใหม่