โปรแกรมการเดินทาง

เส้นทางวังหลวงกษัตริย์ล้านนา(ข่วงหลวงเวียงแก้ว)

05 Sep 2017

คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

เส้นทางวังหลวงกษัตริย์ล้านนา(ข่วงหลวงเวียงแก้ว)

เป็นเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ สมัยพระยามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นเขตคุ้มเจ้าหลวง ต่อมาเมื่อล้านนาตกเป็นประเทศราชของสยาม จึงได้ถูกรื้อคุ้มเดิม แล้วมาสร้างเป็นคุก เพื่อคุมขังนักโทษ ปัจจุบันได้มีการรื้อคุกเพื่ออนุรักษ์ พลิกฟื้นคุ้มหลวงเวียงแก้วในอดีตให้มาเป็นข่วงหลวงเวียงแก้วในปัจจุบัน