โปรแกรมการเดินทาง

ชมดอกไม้งามตามเส้นทางตามรอยพระบาท

27 Dec 2016

คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

ชมดอกไม้งามตามเส้นทางตามรอยพระบาท

1. สวนแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงรายสวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว อยู่ด้านหน้าของพระตำหนักดอยตุงภายในสวนถูกตกแต่งด้วยสีสันพรรณไม้ได้อย่างสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดทั้งปีนอกจากแปลงไม้ประทับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่มจุดเด่นคือ กล้วยไม้จำพวกรองเท้านารีชนิดต่างๆเครดิตรูปภาพ: http://www.tlcthai.com/travel/2. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่สวนดอกไม้เมืองหนาวตั้งอยู่ใจกลางสถานีเกษตรฯเป็นแหล่งรวบรวมไม้ดอกเมืองหนาวปลูกลงบนแปลงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและยังมีดอกพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทยให้ชื่นชมอีกด้วย ซึ่งออกดอกสวยงามตลอดข้างทาง ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีส่วนไม้ดอกเมืองหนาวที่ปลูกลงบนแปลงชนิดอื่นมีการปลูกสับเปลี่ยนกันตลอด เพื่อให้มีดอกสวยงามตลอดทั้งปีเครดิตรูปภาพ: http://travel.mthai.com/ 3. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จังหวัดเชียงใหม่ชมดอกพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย ที่จะบานสะพรั่งเป็นสีชมพูสวยงามตลอดริมทางในช่วงต้น ถึง ปลายเดือน มกราคมของทุกปีอีกทั้งยังมีแปลงพืชผักไม้ผลเมืองหนาวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาลี่ พลัม ท้อ แนคตารีน หรือสตรอเบอร์รี่เครดิตรูปภาพ: http://f.ptcdn.info/4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่สถานที่จัดแสดงพรรณไม้ดอกเมืองหนาวโดยพรรณไม้ที่อยู่ในสวนเป็นการนำพรรณไม้ดอก ไม้ยืนต้น ออกมาสาธิตในรูปแบบของการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามภายในสวนตกแต่งด้วยไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิดเครดิตรูปภาพ: http://www.acnews.net/5. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่สวนอนุรักษ์ และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดจุดเด่นคือ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขาที่เป็นทั้งแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งศึกษาธรรมชาติ ด้านพืช และภูมิทัศน์ที่โดดเด่นมากเครดิตรูปภาพ: http://f.tpkcdn.com/