คุณอยู่ที่หน้า: ลำปาง

แผนที่และเส้นทาง

การเดินทาง

โดยรถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข1 ถึงกิโลเมตรที่ 52 แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข32 ผ่านสิงห์บุรีชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก ตรงเข้าสู่จังหวัดลำปาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 599 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง หรือจะใช้เส้นทางสายใหม่จากพิษณุโลก เข้าเด่นชัยแล้วเดินทางเข้าจังหวัดลำปางโดยรถประจำทาง : สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th

- ทันจิตต์ทัวร์ โทร. 02-936-3210
- นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ โทร. 02-936-2207
- สมบัติทัวร์ โทร. 093-624-958
- สหชาญทัวร์ โทร. 02-936-2762
- สยามเฟิสท์ทัวร์ โทร. 02-954-3601-7

โดยรถไฟ : การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดบริการรถด่วน, รถเร็วและรถธรรมดาจากกรุงเทพฯ ไปนครลำปางทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร.1690, 02-220-4334, 02-220-4444 และที่สถานีรถไฟลำปางโทร. 054-217-024 ตารางเวลารถไฟสายเหนือ Table railway North เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.thโดยเครื่องบิน : สอบถามรายละเอียด ท่าอากาศยานลำปาง 054-821-508-14