คุณอยู่ที่หน้า: ลำพูน

แผนที่และเส้นทาง

การเดินทาง

โดยรถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากนั้นแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ถึงนครสวรรค์ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก ลำปาง แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงจังหวัด ลำพูน ระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-ลำพูน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง


สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th
- ทันจิตต์ทัวร์ โทร. 0 2936 3210
- นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ โทร. 0 2936 2207
- สมบัติทัวร์ โทร. 0 936 2495-8
- สหชาญทัวร์ โทร. 0 2936 2762
- สยามเฟิสท์ทัวร์ โทร. 0 2954 3601-7

โดยรถไฟ : มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปจังหวัดลำพูนทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเครื่องบิน

โดยเครื่องบิน : นักท่องเที่ยวต้องไปลงเครื่องบินที่จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถยนต์ไปยังจังหวัดลำพูน ระยะประมาณ 20 กิโลเมตร