คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

แผนที่และเส้นทาง

การเดินทาง

โดยรถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข (พหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือจากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวง หมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปางถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตรโดยรถประจำทาง : มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ : บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th

- ทันจิตต์ทัวร์ โทร. 0 2936 3210
- นครชัยแอร์ โทร. 0 2936 3901, 0 2936 3355
- นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ โทร. 0 2936 2207
- สมบัติทัวร์ โทร. 0 2936 3355
- สหชาญทัวร์ โทร. 0 2936 2762
- สยามเฟิสท์ทัวร์ โทร. 0 2954 3601-7

โดยรถไฟ : มีรถด่วน และรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการ

- การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020, 1690 และ www.railway.co.th
- สถานีรถไฟเชียงใหม่ โทร. 0 5324 2094

โดยเครื่องบิน :

- การบินไทย โทร. 0 2280 0060, 0 2628 2000, 0 2356 1111 และwww.thaiairways.com
- บางกอกแอร์เวย์ โทร. 0 2265 5555, 0 2265 5678 และ www.bangkokair.com
- นกแอร์ โทร. 1318 และ www.nokair.com
- ไทยแอร์เอเชีย โทร.0 2515 9999 และ www.airasia.com