เชียงใหม่

พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

 ตั้งอยู่ซ้ายมือของถนนขึ้นดอยอินทนนท์ เลยจุดชมวิวไปอีก 500 เมตร สร้างขึ้นดดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนพรรษาครบ 5 รอบเมื่อปี พ.ศ 2530 และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนพรรษาครบ 5 รอบเมื่อปี พ.ศ 2535 พระธาตุทั้ง 2 องค์นี้มีรูปทรงคล้ายคลึงกัน คือ มีฐานเป็นรูป 12 เหลี่ยมมีระเบียงแก้วโดยรอบ 2 ระดับ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปบูชา รอบบริเวณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์โดยรอบได้อย่างสวยงาม

สิ่งอำนวยความสะดวก
-ที่จอดรถ
-ห้องน้ำ
-ร้านอาหาร

การเดินทาง
1. รถยนต์ส่วนบุคคล
- ออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 ( เชียงใหม่ - จอมทอง )
- ถึงหลักกิโลเมตรที่ 57 ก่อนถึง อ. จอมทอง 1 กม.
- แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1009 ( สายจอมทอง - อินทนนท์ )
- ระยะทาง 48 กม. ถึง ยอดดอยอินทนนท์
- หมายเหตุ - ทางเป็นถนนลาดยางอย่างดีแต่ทางค่อนข้างสูงชัน
- รถที่นำขึ้นไปจะต้องมีสภาพดี
2. รถโดยสารประจำทาง
- รถสองแถว ( สายเชียงใหม่ - จอมทอง ) บริเวณประตูเชียงใหม่
- ขึ้นรถสองแถวที่หน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร / น้ำตกแม่กลาง
- ไปถึงที่ทำการอุทยานฯตรงหลัก กม.ที่ 31 และ หมู่บ้านใกล้เคียง

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 บ้านหลวง อำเภอแม่อาย เชียงใหม่

อีเมล: -

เบอร์โทร:

เว็บไซต์: -

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ