เชียงใหม่

เวียงท่ากาน

city-56c37cd0c7622.jpg
คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน เป็นเวียงเก่าแก่เวียงหนึ่งในสมัยหริภุชัย เชื่อกันว่าเมืองนี้คงจะเริ่มสร้าขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 สมัยพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ผู้ครองแคว้นหริภุชัยสืบต่อมาจนถึงสมัยพามังรายชวงก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ โบราณสถานที่สําคัญอยู่บริเวณกลางเมืองในเขตโรงเรียน และวัดท่าก้าน มีพระเจดีย์และฐานวิหารที่ก่อด้วยอิฐ และศิลาแลง โบราณวัตถุมีพระพุทธรูปหินทราย พระพุทธรูปดินเผา และพระพิมพ์จํานวนมาก นอกจากนั้น ยังพบซากวัด สถูปเจดีย์ เศษอิฐ และกระเบื้องดินเผาปัจจุบัน เวียงท่ากานอย่เในเขตท้องที่บ้านท่ากาน ตําบลบ้านกลาง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งอำนวยความสะดวก
-ที่จอดรถ
-ห้องน้ำ
-ร้านค้า

การเดินทาง
จากเมืองเชียงใหม่ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 108 ประมาณ 34 กิโลเมตร ผ่านอําเภอสันป่าตองแล้วเลี้ยวซ้ายที่บ้านทุ่งเสี้ยว เข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล: -

เบอร์โทร:

เว็บไซต์: -

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ