เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ ลำดับ ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมี ขนาด ความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงสร้าง อยู่กลางใจ เมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันบริเวณ วัดเจดีย์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่ มีสิ่งสักกาละหลากหลายได้แก่ เจดีย์หลวง อินทขีล ต้นยาง กุมภัณฑ์ พระฤๅษี ซึ่งสะท้อนพัฒนาการคติจักรวาลได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่แวดล้อมของเมืองชีวิต

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

-ที่จอดรถ
-ห้องน้ำ

 

การเดินทาง

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว : วัดเจดีย์หลวงอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม ไม่่ไกลจากวัดพระสิงห์ 
2.โดยรถสาธารณะ  : สามารถนั่งรถสองแถวสีแดงที่ให้บริการรอบเมืองค่าโดยสารแล้วแต่ระยะทาง

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง

อีเมล: -

เบอร์โทร: 05-327-6140

เว็บไซต์: www.facebook.comjdl.chiangmai?fref=ts

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ