เชียงใหม่

วัดช่างแต้ม

city-59ce0606d9948.jpg
คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

วัดช่างแต้ม

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2038 – 2063 (ประมาณ 400 กว่าปี) เดิมชื่อวัดต้อมแต้มแก้วกว้างท่าช้างพิชัย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นไม่มีปรากฏมาเพิ่มเติม

 

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : culture.mome.co

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 95 บ้านช่างแต้ม ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล: -

เบอร์โทร: 05-327-4790

เว็บไซต์: -

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ