เชียงใหม่

คุ้มเจ้าราชบุตร (สมพะมิตร)

city-59af7d9ab9b5d.jpg
คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

คุ้มเจ้าราชบุตร (สมพะมิตร)

คุ้มเจ้าไชยสงครามหรือคุ้มเจ้าราชบุตร  เจ้าสมพะมิตร ณ เชียงใหม่ ตามสารบัญแก้ไข ทะเบียน ชื่อแรกคือ นายหมื่นแก้ว ณ เชียงใหม่ และตกทอดกรรมสิทธิ์ มายังตระกูลสุวรรณยืนจนถึงปัจจุบัน นายนิมิตร สุวรรณยืน ได้ให้ AUA (American University Alumni) เช่าสถานที่คุ้มแห่งนี้ เปิดเป็น โรงเรียนสอนภาษามากว่า 60 ปี โดยช่วงแรก AUA นั้นเป็นสมาคมที่ ขึ้นตรง USIS (United State Information Service) ซึ่งภายหลัง AUA ได้แยกตัวออกมาเนื่องจากสภาวะทางสงคราม

 

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น

 

เป็นอาคารทรงตะวันตกที่แสดงออกด้วยรูปทรงหลังคาเฉพาะตัวที่เรียกว่าหลังคาทรงแกมเบล (Gambrel Roof) เรียกแบบอย่างตามสถาปนิกผู้นิยมใช้ทรงหลังคานี้ในการออกแบบ มีส่วนบนเป็นจั่วลาดต่ำ และหักมุมลาดชันคลุมด้านข้างตัวอาคารเป็นแบบอย่างที่นิยมใช้ในประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคาร 2 ชั้น ผังพื้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางแนวยาวขนานแนวถนน ไม่มีส่วนหน้าจั่วหันมาทางด้านหน้า ส่วนหน้าอาคาร เป็นมุขทางเข้ามีหลังคาลาดคลุม ฐานอาคารก่ออิฐส่วนอาคารทั้งสองชั้นและหลังคาเป็นไม้ทั้งหลัง

 

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : http://www.lanna-arch.net

 

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล: http://www.lanna-arch.net

เบอร์โทร:

เว็บไซต์: -

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ