เชียงใหม่

ประตูช้างเผือก

city-59ae56d720f2b.jpg
คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

ประตูช้างเผือก

ประตูช้างเผือก เป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองเชียงใหม่ตามชัยภูมิเดิม ซึ่งมีอายุกว่า 700 ปีสร้างพร้อมกับเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นประตูชัย ประตูเดชเมืองเชียงใหม่ เมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ ย่อมทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย ตามความเชื่อของบรรพชนที่ให้เปิดทักษาประตูเมืองให้รับพลังเดชแห่งเมืองทางทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่ เดิมมีชื่อว่า ประตูหัวเวียง เป็นประตูชั้นในด้านทิศเหนือ สมัยก่อนเป็นประตูเอกของเมือง ในพระราชพิธีบรมราชาพิเษก กษัตริย์จะเสด็จเข้าเมืองยังประตูนี้ ประตูนี้เปลี่ยนชื่อในรัชสมัยของพระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 1 เนื่องจากได้โปรดให้สร้างอนุสาวรีย์รูปช้างเผือกขึ้น

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น

เป็นกำแพงเมืองที่มีความสำคัญกับจังหวัดและประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นกำแพงที่ก่อสร้างด้วยอิฐ

 

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : https://culture.chiangmai.in/

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล: -

เบอร์โทร:

เว็บไซต์: -

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ