เชียงใหม่

วัดฟ่อนสร้อย

city-59ae544ea8eaf.jpg
คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

วัดฟ่อนสร้อย

วัดฟ่อนสร้อย สันนิษฐานสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2031 นายวิจิตร ยอดสุวรรณ ผู้ปริวรรตนิราศหิริภุญไชยกล่าวว่า วัดฟ่อนสร้อยที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่วัดฟ่อนสร้อยเดิม เพราะวัดเดิมนั้นร้างไปแล้วอยู่ห่างไปทางทิศใต้เล็กน้อย 

วัดร้างแห่งนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นและร้างไปเมื่อใด แต่ในโคลงนิราศหริภุญไชย แต่งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2060 กล่าวว่าเป็นวัดที่สวยงามประดิษฐานพระพุทธรูป ชื่อวัดนี้ยังปรากฏอยู่ในประชุมตำนานล้านนาไทยว่าในช่วง พ.ศ. 2105-2144 เป็นวัดที่มีพระเถระผู้ใหญ่อยู่จำพรรษา เจดีย์ที่เหลืออยู่นี้เป็นเจดีย์ทรงปราสาทศิลปะล้านนา ปัจจุบันเหลือแต่ซากเจดีย์เท่านั้น สันนิษฐานว่าคำว่า ฟ่อนสร้อยอาจเป็นชื่อนายทหารในสมัยก่อนเดิมอาจเรียก “หมื่นสร้อยหรือพันสร้อย” แล้วเปลี่ยนเป็นฟ่อนสร้อย 

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น

วัดฟ่อนสร้อย ปัจจุบันมีสถาปัตยกรรมประกอบด้วย วิหาร ทรงพื้นเมืองไม่ทราบปีที่สร้าง เจดีย์ ทรงปราสาทมีปูนปั้นรูปสิงห์ประดับที่ฐานและมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปที่ฐานเจดีย์ทั้ง 4 ด้าน หอไตร ทรงพื้นเมืองทำเป็นสองชั้นชั้นล่างก่ออิฐถือปูน

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : https://culture.chiangmai.in/

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 54 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล: -

เบอร์โทร:

เว็บไซต์: -

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ