เชียงใหม่

ประตูสวนดอก

คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

ประตูสวนดอก

ที่มาของชื่อเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นเป็นที่ตั้งของพระราชอุทยานของพญาเม็งราย ลักษณะสำคัญ ที่เรียกว่าประตูสวนดอก เพราะเป็นประตูที่ผ่าน ไปยังสวนดอกไม้ของพระเจ้ากือนา ซึ่งสร้างเป็นพระอารามใน พ.ศ.1914 เพื่อประดิษฐานพระสารีริกธาตุที่พระสุมนเถรนำมาจากกรุงสุโขทัย ตำนานสุวรรณคำแดงว่า เวียง สวนดอกนี้มีมาตั้งแต่ครั้งพวกลัวะตั้งถิ่นฐานอยู่แล้ว เวียงสวนดอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยังมีซากแนวกำแพงเมืองอยู่ หากมีแผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศจะมองเห็นได้ชัดเจน

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น

เป็นกำแพงเมืองที่มีความสำคัญกับจังหวัดและประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นกำแพงที่ก่อสร้างด้วยอิฐ

 

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://culture.chiangmai.in/

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล: -

เบอร์โทร:

เว็บไซต์: -

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ