เชียงใหม่

แจ่งหัวลิน

คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

แจ่งหัวลิน

“แจ่งหัวลิน”ในอดีตนั้นเป็นแจ่งเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในอดีตทำหน้าที่เป็นป้อมปราการในการป้องกันข้าศึกบริเวณมุงเมืองด้านนี้ เป็นตำแหน่งในการรับน้ำเพื่อใช้ในตัวเมืองจากลำน้ำห้วยแก้ว ซึ่งในอดีตสันนิฐานว่า รางน้ำทำมาจากต้นไม้ผ่าครึ่งขุดเป็นร่องตรงกลางสำหรับผ่านน้ำจากบนผาลาดดอยสุเทพและส่งต่อเป็นช่วงๆและสิ้นสุดบริเวณมุมเมืองนี้ จึงเป็นต้นทางของน้ำที่เข้าสู่ตัวเมือง โดยไหลผ่านเข้าไปทางอุโมงค์ใต้ป้อมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆของชาวเมือง คำว่า “ลิน”เป็นคำนามหมายถึงรางน้ำ คำว่า“หัว”ตามคำเมืองเหนือแปลว่า แรกเริ่ม ฉะนั้นความหมายของคำว่า“หัวลิน”จึงแปลว่าจุดเริ่มต้นของน้ำ จากบริบทนี้จึงเรียกมุมกำแพงนี้ว่า“แจ่งหัวลิน”

 

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://culture.chiangmai.in/

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: ถนนศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล: -

เบอร์โทร:

เว็บไซต์: -