เชียงใหม่

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุงเมือง)

city-59acfedf0c835.jpg
คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุงเมือง)

ถือเป็นคุ้มเจ้าเพียงไม่กี่แห่งที่เหลืออยู่ในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่มีความสำคัญต่อประวัติ ศาสตร์ในนครเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2461 ขณะที่เจ้าแก้วมุงเมือง ณ เชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง เจ้าบุรีรัตน์ ในสมัยเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8  ปัจจุบันคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุงเมือง) เป็นของโรงงานยาสูบ ซึ่งกำลังปรับปรุงเพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์โรงงานยาสูล เก็บรวบรวมวัสดุครุภัณฑ์รวมถึงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโบราณที่มีอายุกว่า 84 ปีให้ผู้สนใจเข้าชม   หากจะกล่าวถึงความสำคัญของเจ้าบุรีรัตน์ ซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหนึ่งในห้าของเจ้าศักดินา “ขันห้าใบ” ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญในการปกครองนครเชียงใหม่แต่ครั้งโบราณ ตำแหน่งเจ้าศักดินาขันห้าใบนี้ ประกอบด้วย เจ้าผู้ครองนครเป็นอันดับหนึ่ง เจ้าอุปราชเป็นอันดับสอง เจ้าราชวงศ์เป็นอันดับสาม เจ้าบุรีรัตน์เป็นอันดับสี่และเจ้าราชบุตรเป็นอันดับห้า อย่างไรก็ตามตำแหน่งสำคัญทางการปกครองนี้มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมใน แต่ละสมัย คือในสมัยแรก (เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 1 – 2 )เจ้าบุรีรัตน์มีความสำคัญเป็นอันดับที่สามรองจากเจ้าผู้ครองนครและเจ้า อุปราช ในระยะที่สอง (เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 3  – 6) เจ้าบุรีรัตน์มีความสำคัญเป็นอันดับที่สี่ ระยะหลังจากนั้น เจ้าบุรีรัตน์มีความสำคัญเป็นอันดับห้า

 

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://pantip.com

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล: -

เบอร์โทร:

เว็บไซต์: -

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ