เชียงใหม่

ข่วงตลาดประตูเชียงใหม่

city-59a8d4b049c73.jpg
คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

ข่วงตลาดประตูเชียงใหม่

ในอดีตเป็นเส้นทางสำคัญระหว่างเชียงใหม่ไปเวียงกุมกามและลำพูน ในสมัยราชวงศ์มังราย (พ.ศ. 1804 - 2101) ทั้งเชียงใหม่กุมกามและลำพูนตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำปิงเช่นเดียวกันการเดินทางจึงไม่ต้องข้ามแม่น้ำปิง ประตูเมืองเชียงใหม่ถูกบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้ากาวิละประมาณ พ.ศ. 2344 และถูกสร้างขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2509-2512

 

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น

 

เป็นกำแพงเมืองที่มีความสำคัญกับจังหวัดและประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นกำแพงที่ก่อสร้างด้วยอิฐ

 

 

ขอบคุณรูปจาก : http://www.topchiangmai.com

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: ถนนบำรุงบุรี ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล: -

เบอร์โทร:

เว็บไซต์: -

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ