เชียงใหม่

วัดพระเจ้าเม็งราย

คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

วัดพระเจ้าเม็งราย

วัดพระเจ้าเม็งราย เดิมชื่อ "วัดคานคาด" คงจะเพี้ยนมาจากคำว่า กาละก้อด หรือได้มาจากไม้คานหามพระพุทธรูปมาคาด หรือ กร่อน จนเกือบจะนำมาใช้หามพระพุทธรูปต่อไปอีกไม่ได้ เลยสร้างวัดขึ้นตรงนั้น แล้วตั้งชื่อว่า วัดคาดคอด อดีตพระ อ.การกุย ทูลสนโย เจ้าอาวาส อธิบายว่า วัดพระเจ้าเม็งรายนี้ นอกจากจะเรียกชื่อวัดว่า วัดกาละก้อด แล้ว ยังเรียกชื่อ "วัดศรีสร้อยท้าเจ่ง"

 

วัดพระเจ้าเม็งราย ตามประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าเป็นะพระอารามหลวงแห่งที่สาม ที่พญามังรายทรงสร้างขึ้น ปัจจุบันเหลือเพียง พระพุทธรูปยืนองค์เดียวเท่านั้น เรื่องราวของพระพุทธรูปองค์นี้ปรากฏในตำนานเมืองเชียงใหม่ และ ในพงศาวดารโยนก

 

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น

 

พระพุทธรูปที่จำลองจากพระพุทธสิหิงค์ สร้างโดย "ศรีสัทธัมมะมหาสังฆราช" เมื่อ พ.ศ. 2012 ประดิษฐานในพระวิหารใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 86 เซนติเมตร และยังมีกลุ่มพระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริดอีกหลายองค์ เป็นรูปแบบของพระพุทธรูปปางมารวิชัย ในต้นพุทธศตวรรษที่ 21 พระพุทธรูปปางลีลา ประดิษฐานอยู่ในวิหารน้อย ตรงประตูทางเข้า ศิลปะล้านนา สกุลช่างเชียงใหม่ สำริดปิดทองพุทธศตวรรษที่ 21-22 มีพระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้สัก ประทับยืนปางเปิดโลก ลงรัก ปิดทอง สูงเท่าตัวคนอยู่สองข้างของพระพุทธรูปลีลา ชื่อพระเจ้า "ค่าคิงพญามังราย"

 

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://www.chiangmaionly.com

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: ถนนราชมรรคา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล: -

เบอร์โทร: 05-327-8788

เว็บไซต์: -

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ