เชียงใหม่

ศาลพระยาเม็งราย

city-59a78a78c8863.jpg
คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

ศาลพระยาเม็งราย

เป็นสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่น้อยคนในเชียงใหม่จะรู้จักและเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การสร้างเมืองเชียงใหม่ ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวว่า ใน พ.ศ.1860 พระญามังรายสวรรคต ที่กาดกลางเวียง พระญาไชยสงคราม ราชโอรส ได้สร้างกู่ขึ้นที่กาดกลางเวียง เป็นอารักษ์เมืองที่เคารพของชาวเชียงใหม่ ทุกปีเมื่อมีการทำบุญเมืองสืบชะตาเมือง ต้องมีการบูชาอารักษ์มังรายที่กู่แห่งนี้ ในสมัยพระญาแก้ว (พ.ศ. 2038 - 2068 ) กวีเขียนโคลงนิราศหริภุญชัย ได้กล่าวถึงกู่พระญามังรายตอนหนึ่งว่า "เห็นหอมังรายราชเจ้า สูงศักดิ์ ยังบ่ลืมอารักษ์ ราชไหว้

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล: -

เบอร์โทร:

เว็บไซต์: -

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ