เชียงใหม่

วัดอินทขิล(เชียงใหม่)

city-59a785f34a9a8.jpg
คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

วัดอินทขิล(เชียงใหม่)

เคยเป็นที่ประดิษฐานเสาอินทขีล (เสาหลักเมือง)  ของเมืองเชียงใหม่  สร้างโดยพญามังรายมหาราช ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพ.ศ. 1839 เนื่องจากวัดตั้งอยู่ใจกลางของเมือง  ผู้คนจึงนิยมเรียกกันติดปากว่าวัดสะดือเมือง ดังนั้นทางวัดจึงตั้งชื่อว่า วัดอินทขีลสะดือเมือง วัดอินทขีลนี้มีพระพุทธรูปที่สำคัญที่อยู่ดูเมืองเชียงใหม่มาเป็นเวลานานคือ  หลวงพ่อขาว  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบล้านนา มีพระพักตร์อิมเอิบดุจพระจันทร์  ในวันเพ็ญที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ทำให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาได้รับความสุขสงบใจ และทำให้เกิดความรู้สื่กที่มั่นใจ และมีความหวังที่จะประกอบการงาน  เป็นประดุจหนึ่งว่า  ท่านจงทำดีเถิด  ทำงานเถิด  แล้วจะประสบผลสำเร็จ สมความปรารถนาทุกประการ  ปัจจุบันถ้าได้มากราบไหว้องค์หลวงพอขาวในวิหารทรงล้านนาที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังจะเห็นว่าวิหารนั้นสร้างออกไปกลางถนนเล็กน้อย  ที่จริงนั้นเดิมทีถนนไม่ได้ผ่านบริเวณนี้  แต่พอวัดร้างไปทางราชการจึงสร้างถนนผ่านวัดแห่งนี้จึงไม่มีรั้วรอบกำหนดขอบเขตให้เห็นอย่างชัดเจน

 

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://www.duorecommend.com

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: ถนนอินทรวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล: -

เบอร์โทร:

เว็บไซต์: -

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ