เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

         พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตั้งอยู่ตรงกันข้ามพอดีกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เพิ่งจัดทำขึ้นใหม่เมื่อไม่นานมานี้ โดยบูรณะอาคารซึ่งเดิมเป็นศาลแขวง (เดิม) ย่านกลางเวียง ที่มีสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก ภายในพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนามีอยู่ด้วยกันสองชั้นจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในล้านนาซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนาน สะท้านถึงคติความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ลักษณะทางศิลปะจักปรากฏในงานต่างๆ เช่น พุทธศิลป์ พิธีกรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรมและประติมากรรม

         ภายในของพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ข่วงแก้วล้านนาซึ่งเป็นต้นความคิดของพุทธสถาปัตยกรรมล้านนา สถาปัตยกรรมของิวหารล้านนา เครื่องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ประติมากรรมประเภทต่างๆในสมัยโบราณ ประเพณีแห่ครัวทาน และจิตกรรมฝาผนังของช่างสกุลเชียงใหม่

          ส่วนภายใสของพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาชั้นที่ 2 ประกอบด้วย การแสดงหัตถศิลป์พื้นบ้านของล้านนา เครื่องจักสาน เครื่องดนตรีของล้านนา การทอผ้าแบบล้านนา ประวัติศาสตร์ของอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และมหรรมฆภัณฑ์ล้านาซึ่งเสนอเรื่องราวของงานเครื่องสูงของล้านนาที่ใช้ในการสักการะบูชาพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ เรื่องราวของหัวใจพระเจ้าซึ่งอยู่ภายในพระพุทธรูป ทำด้วยเครื่องเงิน ภายในบรรจุอัญมณีต่างๆ รวมถึงลักษณะการบรรจุพระธาตุจำลองซึ่งใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์แบบโบราณล้านนา

เวลาเปิด-ปิด08:30 – 17:00 (ปิดทุกวันจันทร์)

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ห้องน้ำ

- ที่จอดรถ

 

 

การเดินทาง

        โดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  ตั้งอยู่ภายในคูเมืองเชียงใหม่ บริเวณถนนพระปกเกล้าตัดกับถนนราชวิถี หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จอดรถที่เดียวกันฝั่งถนนราชวิถี ส่วนพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาอยู่ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มีที่จอดรถอีกแห่งเข้าทางถนนราชวิถีเช่นเดียวกัน

         โดยรถโดยสารสาธารณะ  / จากตัวเมืองเชียงใหม่สามารถเรียกรถสาธารณะ(รถแดง) มาลงที่หน้าบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

 

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

อีเมล: -

เบอร์โทร: 05-321-7793

เว็บไซต์: www.cmocity.comlannaindexhall02.html

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ