เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

        พิพิธภัณฑ์เฉพาะทางขนาดกะทัดรัดที่จัดแสดงความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์วิทยาแห่งนี้ได้ จัดเก็บรวบรวมวัตถุ หลักฐานทางด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่างกันออกไป ของกลุ่มชนบนพื้นที่สูง 10 ชนเผ่าด้วยกัน ได้แก่ คือ กะเหรี่ยง แม้ว เย้า ลีซอ อีก้อ ลัวะ ถิ่น ขมุ และมลาบรีหรือเผ่าผีตองเหลือง ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่เล็กที่สุดที่หลงเหลืออยู่และมีลักษณะวัฒนธรรมของตนเอง โดยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าเหล่านี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทาง สังคมที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะ ทั้งนี้เรื่องราวต่างๆ ของชาวเขานั้นจะถูกถ่ายทอดผ่านการจัดแสดงวัตถุศิลป์ ที่ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับวัตถุจริง ซึ่งครอบคลุมทุกเรื่องราวในวิถีชีวิต ตั้งแต่ที่พักอาศัย การแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ ประเพณี เครื่องดนตรี นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวเขาให้นักท่องเที่ยว ได้เลือกซื้อหาตามความชอบอีกด้วย

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ภายในสวนล้านนา ร.9 ถนนโชตนา ริมถนนสายเชียงใหม่-แม่ริม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0 5321 0872, 0 5322 1933

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: อยู่ในบริเวณสวนล้านนา ร.9 ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล: - , Tel. 053210872 , 053221933

เบอร์โทร:

เว็บไซต์: -

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ