เชียงใหม่

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์)

คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์)

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์) ตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้าด้านที่ตัดกับถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรมและด้านสภาพแวดล้อมต่อเมืองเชียงใหม่กล่าวคือ เจ้าบุรีรัตน์เป็นตำแหน่งสำคัญทางการปกครองอันดับสามรองจากเจ้าหลวงเชียงใหม่และเจ้าอุปราช 
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2432-2436  สันนิษฐานว่าบริษัทป่าไม้ของชาวอังกฤษเป็นผู้เข้ามาก่อสร้างให้เจ้าบุรีรัตน์ ก่อสร้างด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างลักษณะพื้นถิ่นและตะวันตก เป็นแบบอย่างของสถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตกที่สร้างในเชียงใหม่ยุคแรก มีลักษณะเป็นเรือนสองชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ บันไดอยู่ด้านนอก เสาชั้นล่างก่ออิฐหนาเป็นรูปโค้ง ฉาบปูนเป็นระเบียงโดยรอบ ชั้นบนเป็นพื้นไม้สักมีระเบียงโดยรอบ ถือเป็นแบบอย่างของสถาปัตยกรรมมหาอำนาจอังกฤษในเชียงใหม่ยุคแรก ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นอาคารเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งที่มีอายุราวกว่า 110 ปี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตัวอาคารยังอยู่ในสภาพดี แสดงถึงวิทยาการก่อสร้างที่แข็งแรงคงทนในอดีต     
     ปัจจุบันคุ้มเจ้าบุรีรัตน์เป็นของตระกูลกิติบุตรและทิพย์มณฑล ซึ่งมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดตั้งเป็นศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ภายใต้การดูแล จัดการ และดำเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเก็บข้อมูล และค้นคว้า วิจัย ตามแนวทางในการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง 

สิ่งอำนวยความสะดวก
-ที่จอดรถ 
-ห้องน้ำ 

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 117 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงค์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

อีเมล: -

เบอร์โทร:

เว็บไซต์: -

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ