แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

city-577a6d8d4fcd1.jpg
คุณอยู่ที่หน้า: แม่ฮ่องสอน

ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตั้งอยู่บนถนนขุมลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เป็นโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้ชาวบ้านที่มีฐานะยากจนมีความรู้ความสามารถในการสร้างงานศิลปาชีพพิเศษเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้แก่ราษฎรทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา อาทิเช่น การจักสานหวาย จักสานไม้ไผ่ การแกะสลัก การทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาชาวเขา ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องหนังและการทำเครื่องเงิน

 

ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นล่างจัดเป็นลานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกลุ่มศิลปาชีพกลุ่มต่างๆทั้งตุ๊กตาชาวเขา ผ้าทอ เครื่องจักรสาน ของชำร่วย และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุในท้องถิ่น ชั้น 2เป็นห้องทรงงาน และใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ์และเป็นที่ทำงานของคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนชั้น 3เป็นพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าต่างๆ6 เผ่า ได้แก่ ลีซู ลาหู่ ม้งลัวะ ไทยใหญ่ และปกากะญอหรือกะเหรี่ยง ซึ่งนำเอาศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแสดง มีการจำลองวิถีชีวิต เครื่องแต่งกายและข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชนเผ่าต่างๆและยังมีการจัดแสดงบ้านจำลองของชนเผ่าทั้ง 6 เผ่าอีกด้วย

 

หากต้องการศึกษาวิธีการทำศิลปาชีพก็ต้องสมัครเป็นสมาชิก สมาชิกของทางศูนย์มีทั้งสมาชิกชั่วคราวและสมาชิกประจำ โดยผู้ที่เป็นสมาชิกชั่วคราวเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะกลับไปประกอบศิลปาชีพที่บ้าน ส่วนผู้ที่เป็นสมชิกประจำจะเป็นช่างฝีมือดีซึ่งทางศูนย์ศิลปาชีพจะจ้างไว้เพื่อผลิตงานที่ศูนย์เพื่อจำหน่ายแก่ท้องตลาดและสืบทอดงานศิลปาชีพโดยการเปิดอบรมให้แก่ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกในโอกาสต่อไป

 


สิ่งอำนวยความสะดวก

-ที่จอดรถ
-ห้องน้ำ
-ร้านค้า

 

 

การเดินทาง

จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ใช้ถนนขุนลุมประพาส ไปทางศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อีเมล: royal_pro@hotmail.com

เบอร์โทร: 05-361-1244

เว็บไซต์: royal-project.maehongson.go.th