กิจกรรม

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่

เกิดขึ้นเมื่อ: 06 Dec 2017

เกิดขึ้นที่:

city-5a0d3a1c8ab0d.jpg
คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Weekเทศกาล Chiang Mai Design Week 2017 (CMDW 2017) จะจัดขึ้นวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2560 ในย่านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกระจายไปทั่วเมืองเชียงใหม่ นำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบ หรือโปรเจ็กต์ใหม่ที่ตอบโจทย์การดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน พร้อมเชิญชวนนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ในเมืองเชียงใหม่และจากเมืองอื่นๆ มาเฉลิมฉลองวัฒนธรรมความสร้างสรรค์ พบปะแบ่งปันความรู้ด้านงานออกแบบร่วมกัน ตลอดจนขยายการสร้างประสบการณ์ร่วมและแรงบันดาลใจจากงานออกแบบไปสู่เด็ก เยาวชน ชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจงานออกแบบ ด้วยกิจกรรมหลากหลายหัวข้อและรูปแบบที่กระตุ้นแรงบันดาลใจ ต่อยอดความคิด ถ่ายทอดประโยชน์ของงานออกแบบในการดำรงชีวิตสมัยใหม่ และร่วมกันก้าวไปสู่ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่มีรากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรมและทักษะฝีมือ

ในปีนี้โปรแกรมกิจกรรมได้รับการเรียบเรียงเนื้อหาในธีม Crafted Life ที่นำเสนอมุมมองต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันละเมียดละไมของผู้คนในท้องถิ่น ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานออกแบบและงานหัตถกรรมที่ใช้สอยในชีวิตประจำวัน งานออกแบบที่ใส่ใจในรายละเอียดและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่จะสามารถเชื่อมต่อทักษะฝีมือ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและความพิถีพิถัน ให้วิวัฒนาการไปพร้อมกับการใช้ชีวิตของเราและเมืองในยุคใหม่ต่อไปได้

เทศกาลขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน และช่างฝีมือทุกคน ร่วมเฉลิมฉลองวัฒนธรรมความสร้างสรรค์ไปพร้อมกับเมืองเชียงใหม่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอศักยภาพงานออกแบบที่จะผลักดันการเติบโตของวงการและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไปด้วยกัน โดยผู้สนใจสามารถสมัครส่งผลงานการออกแบบให้ผู้เทศกาลพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ต่อไป

สถานที่จัดงาน ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ / ย่านวัดเชียงมั่น-วัดล่ามช้าง / ย่าน TCDC เชียงใหม่

สมัครออนไลน์ ผู้สนใจเข้าร่วมจัดแสดงผลงานออกแบบ (Design Showcase) ศึกษาข้อมูลได้จากคู่มือการสมัครเข้าร่วมจัดแสดงผลงานออกแบบ และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2ur9zPe

ติดต่อสอบถาม หากต้องการข้อมูลการจัดแสดงผลงานออกแบบเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณน้ำฝน ยุรยาตร์สัมพันธ์ join.cmdw@tcdc.or.th 052-080-500 ต่อ 312

เกิดขึ้นเมื่อ: 06 Dec 2017

เกิดขึ้นที่:

เว็บไซต์: -

แผนที่: ดูแผนที่