กิจกรรม

งานบ้านถวายหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8

เกิดขึ้นเมื่อ: 28 Dec 2017

เกิดขึ้นที่: ศูนย์ข้อมูลการค้า และการท่องเที่ยวบ้านถวาย 90 หมู่ที่ 2 บ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 081-882-4882 Fax. : 053-433-074

city-59eec1f681ebf.jpg
คุณอยู่ที่หน้า: เชียงใหม่

งานบ้านถวายหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8

       สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ จัดงานย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ณ สองฝั่งคลองบ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 2 มกราคม พ.ศ. 2560  

       เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่ตลาดและการขยายช่องทางการตลาด สร้างความมั่นคงในอาชีพ รายได้และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
       การจัดงานครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในภูมิภาค ส่งเสริมธุรกิจ SME และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี มีการกระจายรายได้ อันจะส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย ทำให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นขยายตัว และส่งผลยังเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมประชาชนในภูมิภาคให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรวมกลุ่มการผลิตและการตลาด สำหรับย่านการค้าพาณิชย์ บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 6 ปีของการจัดงาน ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยว มีการเชื่อมโยงผลผลิตและเชื่อมโยงตลาดกับย่านการค้าอื่นๆ สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดและเป็นย่านการค้าที่มีชื่อเสียงของประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลย่านการค้าดีเด่นอันดับ 1 ปี 2554 ของกระทรวงพาณิชย์ เป็นย่านการค้าในระดับที่มีศักยภาพสูง หรือระดับ A ย่านการค้าพาณิชย์ บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์ มีร้านค้าในย่านการค้ากว่า 200 ราย และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2559 และมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท สร้างงานและกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการผู้เกี่ยวข้องกว่า 10,000 ราย โดยการจัดงาน มีกิจกรรมภายในงาน อาทิ กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าบ้านถวาย การเปิดตัวหลักศิลาจารึก “ตำนานบ้านถวาย” และสิ่วยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก การแสดงบนเวที การแสดงแสง สี เสียง และการสาธิตการผลิตงานหัตถศิลป์ เป็นต้น

     หมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม­่ เป็นทีรู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นแหล่งกำเนิดของงานแกะสลักไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ จนผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งด้านคุณค่า และคุณภาพของสินค้า ได้รับรางวัลหมู่บ้านรางวัลดีเด่นด้านการท่องเที่ยว Thailand Tourism Award จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งนี้ จะได้พบกับ การสาธิตในทุกขั้นตอน ได้แก่

  • การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้
  • การสาธิต ลงรักปิดทอง
  • การแสดงศิลปะพื้นบ้าน
  • การแข่ง "สุดยอดสล่าไม้"
  • ชมขบวนแห่ลูกแก้ว ในพิธีบรรพชาสามเณรหมู่

ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย และศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายสองฝั่งคลอง

      ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายสองฝั่งคลอง ตั้งอยู่บริเวณใจกลางหมู่บ้านถวายที่ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของงานแกะสลักที่แท้จริง มีร้านค้าหัตถกรรมอยู่บริเวณสองข้างคลองชลประทาน มีการประดับตกแต่งพื้นที่ด้วยสถาปัตยกรรมล้านนา มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ภายใต้บรรยากาศวิถีชีวิตหมู่บ้านไม้แกะสลักบ้านถวาย จนผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันทั้งด้านคุณค่า และคุณภาพของสินค้า เป็นจุดรวมความหลากของงานด้านศิลปหัตถกรรม มีสินค้าหลายประเภทให้เลือกชม ไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักเป็นรูปสัตว์ รูปเทวดา รูปสัตว์ในป่าหิมพานต์ ตลอดจนของตกแต่งบ้านอีกมากมาย อันได้แก่  ดอกไม้, กรอบรูป, กรอบกระจก, โคมไฟ, ที่ใส่กระดาษทิชชูแบบต่าง ๆ รวมถึงแจกันดอกไม้หลายขนาด ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภาพส่งออก และอื่นๆ

ที่อยู่ หมู่บ้านถวาย หมู่ที่ 2 ต.ขุนคง อำเภอหางดง Tambon Khun Khong, Amphoe Hang Dong, Chang Wat Chiang Mai 50230

เกิดขึ้นเมื่อ: 28 Dec 2017

เกิดขึ้นที่: ศูนย์ข้อมูลการค้า และการท่องเที่ยวบ้านถวาย 90 หมู่ที่ 2 บ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 081-882-4882 Fax. : 053-433-074

เว็บไซต์: www.facebook.com%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2-678563315565406

แผนที่: 18.687706, 98.948006